Pages home > 8 lỗi thường gặp trong Email Marketing

8 lỗi thường gặp trong Email Marketing

Những sai lầm trong Email marketing phổ biến nhất vẫn đang tiếp diễn dù các cảnh tỉnh của chuyên gia.

Sau khi trò chuyện với nhiều người có trải nghiệm trong ngành Email Marketing mọi người đã thống kê được 8 sai lầm hoặc mắc phải sau đây: xây dựng danh sách email mỗi lúc

1. Ấây dựng danh sách mail vô cùng thường hoặc bọ bỏ quên. Các company thường tập trung vào việc xây dựng truyền thông, các chiến dịch Email marketing và bỏ quên việc chính yếu là xây dựng danh sách Email. Do vậy khi tư vấn khách hàng tôi hay đề cập đến việc xây dựng bộ sưu tập mail opt-in.

2. Thuê hoặc tậu bộ sưu tập email và mong rằng tỷ lệ chuyển đổi cao sau khi gởi vào danh sách này không phải là một ý tưởng tốt.

Không viết một tiêu đề hấp dẫn

3. Tiêu đề không tường minh và không bao hàm thông tin của email

4. Nên chi ra 2 phút để viết tiêu đề một kiểu cẩn trọng phía trước khi xây dựng tin tức

Không chú trọng vào Call to Action

5. Một Call to Action đi kèm trong Email có thể nhưm tăng doanh số lên khá nhiều lần, tuy nhiên rất nhiều người không chú trọng nó khi viết email

6. Không phân khúc email, chỉ việc gởi vào tất cả danh sách

Không tối ưu chiến dịch mail

7. Không nhìn một cách toàn mặc – Email Marketing không chỉ là email, nó là một quá trình. Bạn phải xem xét từ việc tối tưu khi kéo đăng nhập và landing page, testing và xóa bỏ nhiều rào cản của tỷ lệ chuyển đổi.

8. Không tối ưu những thành phần như: tin tức chào mừng và xác nhận.


finance, business, money

Last updated 1622 days ago by calmpin410