Pages home > Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych

Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W chwili obecnej w naszym państwie stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie wysokim pułapie (w obecnej chwili jest to w przybliżeniu dwanaście %). Niełatwo polemizować o rzetelności danych pomimo tego jesteśmy wstanie przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Położenie osób nieposiadających pracy jest o tyle dokuczliwa, iż z jednej strony nie uzyskują zarobków a z 2-giej nie mają możliwości zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pojawił się na rynku usług pożyczkowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.
http://www.iamsport.org/pg/pages/view/28108818/
Będzie to na pewno dobra wiadomość dla każdej osoby, która nie ma pracy a nadchodzą u niej niespodziewane koszty np. potrzeba wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny wariant kredytu a którego otrzymanie wiąże się z zespołem wymagań które to pozostaje wykonać. W pierwszej kolejności wypada stwierdzić, że tego typu kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. zł przychodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w trakcie starania się o pożyczkę).
Informacje dodatkowe
Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny też dla osób które to nie mają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.

Last updated 1111 days ago by Humberto Dolan