Pages home > Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych

Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tej chwili w naszym własnym państwie poziom bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie wysokim stopniu (w tym momencie jest to blisko 12 proc.). Niełatwo polemizować o wiarygodności danych jednakże wolno nam przyjąć, że są one bliskie rzeczywistości. Położenie osób bezrobotnych jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie posiadają dochodów a z drugiej nie mogą zaciągnąć żadnego zobowiązania posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie pojawił się na rynku usług kredytowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. http://www.kiwibox.com
http://podzastaw.org
Będzie to z pewnością świetna informacja dla każdej osoby, jaka nie posiada zatrudnienia a występują u niej nagłe wydatki np. potrzeba wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny rodzaj kredytu a któregoż uzyskanie wiąże się z zespołem wymagań które to należy wykonać. W 1szej kolejności należy zakomunikować, iż taki kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o przychodach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. pln przychodu netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które nie posiadają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania żadnych składek.

Last updated 897 days ago by Juliann Shipley