Pages home > Restrukturyzacja kredytów- zbiór wiedzy dla przekredytowanych

Restrukturyzacja kredytów- zbiór wiedzy dla przekredytowanych

bik co to jest PureVolume™ | We’re Listening To You
Restrukturyzacja kredytów to kolejne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile temat zaciągania kredytów jest mniej lub bardziej znana większości obywateli naszego kraju tj. tej grupie, która to choć raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Okoliczność wtedy jest względnie prosta. Chcemy pieniędzy na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wyśniony dom. Idziemy w obliczu tego do agencji bankowej i staramy się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć pewność, iż tego typu kredyt będziemy starannie spłacać analizuje nasze dochody, ich wielkość, okresowość, typ zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez dokonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział czwarty ksiąg wieczystych tj. hipoteka.
http://antywindykacja.net
Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest mieć adekwatną wiedzę już stricte prawniczą. Ponieważ trzeba mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest albowiem regulowana poprzez właściwe akty, niższej rangi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.
bik co to jest
Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę ograniczenia, jakie są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się egzekucją komorniczą.
jak usunać wpis z bik

Last updated 1411 days ago by Ida Nalazkowski